Standaarden

Als je je competenties officieel wil laten erkennen, vergelijkt de EVC-aanbieder ze met een standaard. Standaarden zijn de erkende beroeps- en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur of het Europees referentiekader voor talen. Ze dienen als meetlat om naast je eigen competenties te leggen en te kijken waar er overeenkomsten zijn.

Je vindt de kwalificaties in de kwalificatiedatabank. Zoek de kwalificatie waarvoor je in aanmerking denkt te komen dankzij je ervaring. Neem dan contact op met een EVC-aanbieder.